Cambridge IGCSE

Cambridge IGCSE

Cambridge IGCSE Η ξένη γλώσσα είναι σχεδιασμένη για μαθητές που μαθαίνουν Ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης της γλώσσας για πρακτική επικοινωνία. Το μάθημα βασίζεται στις συναφείς γλωσσικές […]

Read more

Recent Comments

  ADDRESS

  Grammar Institute (Engomi Branch): Agiou Nicolaou 35, 2408 Engomi
  Phone: (+357) 22 658 258
  Fax: (+357) 22 658 358

  Grammar Institute (Grammar School Branch): Anthoupolis Highway P.O.Box 22262, 1519 Nicosia
  Phone: (+357) 22 695 730
  Fax: (+357) 22 623 044
  Website: http://www.thegrammarinstitute.com/
  Email: institute@thegrammarschool.net

  DISCLAIMER

  Important: This site has been setup purely for the Grammar Institute and all the content are designed to showcase the Grammar Institute.
  All images are copyrighted to their respective owners.