Μάθε Ρομποτική!

Τώρα και στην ‘Εγκωμη!!!

 Μάθε Ρομποτική!

Δηλώστε συμμετοχή στον νέο κύκλο μαθήματων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά ηλικίας 6-18 ετών. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι μαθητές εφαρμόζοντας και ερευνώντας τις διαδικασίες του προγράμματος STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) θα οικοδομήσουν τη γνώση.

Παράλληλα θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν, και να προγραμματίζουν ένα ρομπότ. Τα παιδιά θα φτιάξουν μηχανικές κατασκευές, που θα μπορούν να αποτελέσουν τους ήρωες της δικής τους φανταστικής περιπέτειας, επιλύοντας όμως ταυτόχρονα πραγματικά προβλήματα από τον φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει. Θα μάθουν να δίνουν «ζωή- κίνηση» στις κατασκευές τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αποκτώντας δεξιότητες προγραμματισμού, engineering (σχεδιασμός και κατασκευή) και επίλυσης προβλημάτων.

Επιπλέον, με τη βοήθεια της ρομποτικής ο μαθητής θα αναπτύξει κρίσιμες δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως: 

 

·         Ομαδική εργασία

·         Επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)

·         Καινοτομία

·         Διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α)

·         Προγραμματισμός (Αλγοριθμική Σκέψη)

·         Δεξιότητες επικοινωνίας

·         Πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α) 

 

Κριτική και Αλγοριθμική Σκέψη (Critical and Algorithmic Thinking)

Η κριτική σκέψη καλλιεργείται σε όλα τα μέρη του μαθήματος και οι μαθητές εξασκούνται στην εξαγωγή συμπερασμάτων από συγκεκριμένα δεδομένα. Τότε οι μαθητές μαθαίνουν να προσεγγίζουν την προγραμματιστική λογική με έναν πολύ απλό και ενδιαφέροντα τρόπο και με αυτό το τρόπο εισάγονται σε έννοιες του προγραμματισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά πλαίσια.

 

Συνεργασία για επίλυση προβλημάτων (Team Work / Problem Solving)

Η ρομποτική προωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την εργασία σε ομάδες, όπου οι μαθητές ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες, αναλαμβάνουν ποικίλους ρόλους και εξασκούνται στην αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία. Οι μαθητές καλούνται να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούν και της πρακτικής εφαρμογής τους, αντιλαμβάνονται μία πρακτική, χειροπιαστή πλευρά της γνώσης, η οποία έχει ορατά αποτελέσματα που καθορίζονται από τους ίδιους.

 

Τα μαθήματα διδάσκονται από εμπείρους εκπαιδευτές. Στο τέλος του χρόνου, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ετήσιους διαγωνισμούς ρομποτικής.

 

Leave a Reply

Recent Comments

  ADDRESS

  Grammar Institute (Engomi Branch): Agiou Nicolaou 35, 2408 Engomi
  Phone: (+357) 22 658 258
  Fax: (+357) 22 658 358

  Grammar Institute (Grammar School Branch): Anthoupolis Highway P.O.Box 22262, 1519 Nicosia
  Phone: (+357) 22 695 730
  Fax: (+357) 22 623 044
  Website: http://www.thegrammarinstitute.com/
  Email: institute@thegrammarschool.net

  DISCLAIMER

  Important: This site has been setup purely for the Grammar Institute and all the content are designed to showcase the Grammar Institute.
  All images are copyrighted to their respective owners.